Informasjon

Hovedmotor Wärtsila Wickmann 8V 28B, 2999 hp 600 o/min
Prisforlangende På forespørsel
Hjelpemotorer 2 x Scania DS14 50 A26 T, 320 hk, 235 kW, 1500 rp
Bunkers 91300 liter Ferskvann: 62000 liter
Elektronisk A
Elektrisk

Teknisk

A

Generelt

Fartøyet er en standard symmetrisk pendelferje som er like hensiktsmessig for bruk i begge fartsretninger. Hoveddekket som er fribordsdekk, er beregnet for personbiler. Shelterdekk som er værdekk, er beregnet for trailere. Salonger for passasjerer er plassert overbygningsdekk og båtdekk.
Fergen er sertifisert for fartsområde 2.

Hoveddata:
Navn: M/F ¿Bjørnefjord¿ (ex. Stavanger)
Kallesignal: LCKS
IMO-nr: 9013098
Registreringshavn: Bergen
Byggested: Myklebust Mek. Verksted A/S
Byggenr.: 11
Byggeår: 1990
Klasse:
(Bygget etter DNV-klasse) Sjøfartsdirektoratet
(+1A1 R15 Car ferry A E0)
Materiale skrog: Stål
Materiale overbygning: Stål, aluminium fra og med overbygningsdekk


Hoveddimmensjoner:
Lengde over alt (Loa) 87,00 meter
Lengde mellom P.P. (Lpp): 76,80 meter
Lengde bildekk: 79,20 meter
Fri innkjøringsbredde forut 7,90 meter
Fri innkjøringsbredde akter 7,90 meter
Fri gjennomkjøringshøyde: Hoveddekk: 2,20 meter
Shelterdekk: 4,50 meter
Under løftebaug: 5,10 meter
Bredde på spant: 14,50 meter
Bredde på fenderlist: 14,82 meter
Dybde i riss til hoveddekk: 4,50 meter
Dybde i riss til shelterdekk: 7,40 meter
Konstruksjonsdypgående: 4,30 meter
Bjelkebukt hoveddekk / shelterdekk: 0,10 meter
Spanteavstand: 0,60 meter
Fart : 15,0 knop
Dypgående: 4,337 meter
Friseilingshøyde: 23 meter
Last og passasjerer:
Total antall passasjerer 399 passasjerer
Personbiler Hoveddekk: 39 PBE
Shelterdekk: 66 PBE
Vogntog a 18 meter 10 stk.
Max. akseltrykk Hoveddekk: 1,3 tonn
Shelterdekk: 13,0 tonn

Max. last.
Maksimal dekkslast skal ikke overstige 515,0 tonn tunge kjøretøy med tyngdepunkt høyst 2,00 meter over dekk regnet midtskips (spring og bjelkebukt er da ikke medregnet), og 60 tonn personbiler, når fartøyet forøvrig ikke er lastet ugunstigere enn vist i lastekondisjonene 6 og 7.
Tunge kjøretøy må plasseres i oppmerket felt langs fartøyets senterlinje. Vektmessig usymetri skal begrenses til 1 vogntog.

Hovedmaskineri:
1 hovedmotor fabrikat Wärtsila Wichmann dieselmotor type 8V 28B, 2999 bhk, 2205 kW, 600 o/ min.

Hjelpemaskineri:
2 stk. hjelpemotorer fabrikat Scania type DS14 50 A26 T, 320 hk, 235 kW, 1500 rpm.

Havneaggregat (nødaggregat):
1 stk. aggregat fabrikat Scania type DN11 41 M20 T, 100 hk, 73 kW

Reduksjonsgear:
2 stk. gear fabrikat Volda Mek Verksted A/S., type ACG 600

Kjeler:
1 stk. eksoskjele hovedmotor fabrikat Pyro type A-450-1000, 210 kW
1 stk. sentralvarmekjele fabrikat Pyro type pyrox, 290 kW.

Tonnasje:
Brutto tonnasje: 2871,0 tonn
Netto tonnasje: 861,0 tonn
Sikkerhetstonnasje: 1435,0 tonn
Dødvekt: 796,5 tonn
Lettskipsvekt: 1444,5 tonn

Kapasitet ferskvann / vannballast:
Ferskvann: 62,0 tonn
Vannballast: 251,3 tonn

Kapasitet dieselolje:
Dieselolje: 91,3 m³

Salgsinformasjon

Lokasjon
Kontakt Morten Larsos
+47 90186230
morten@auksjon.no