Informasjon

Main Engines 2 x Volvo Penta D9 575 hk motorer med totalt 1 150 HK. Videre består jet-systemet av Kamewa (Rolls-Royce) FF340 vannjets, Twin Disc MG-5082 SC serien gear, Centaflex koblingssystem, og vektor-stick manøvrering. Begge gear ble skiftet i 2020 og har ikke vært i bruk. Det medfølger palle med 2 x Tweendisc MG 5072 og deler ( se eget foto). Begge vannjetter er fulloverhalt i 2020 med nye impellere, nye lager og foringer! Se for øvrig verksted rapport som vil komme som eget vedlegg etter helgen. Båten ble prøvekjørt og tunet av verksted /Kamewa/Kongsberg Finnland i september 2022 og har ingen driftstid før seilas til Bodø!
Bow/stern propellers Sleipner side power elektrisk!
Others Registrert i Skipsregisteret NOR Skipstype: Spesialskip : Mindre arbeids båt
Electronically Joystick styring med docking funksjon! Service og tuning foretatt av fabrikk siste måned. Radar: JRC med Olorin skjerm Kartplotter: Olex med Olorin skjerm Autopilot: Simrad obs! Melding i display "Kompass data mangler" Baugthruster: Sleipner side power elektrisk 2 x led lys planker 24 volts omformer til 220 volt ca. 3,5 kw
Electrical Kjøleskap Gasskomfyr Gass koketopp 2 x diesel varmere montert i maskinrom.

Teknisk

Det er montert ny landstrømslader og ny 220 volt inverter (3,5 kw). Hele det elektriske anlegget er gjennomgått og oppgradert. Alle gjennomføringer i styrhus tak er rehabilitert og pakket om på nytt igjen. Videre er taket coatet på nytt. Maskinroms luker er rehabilitert og montert nye luke terser. Begge gear ble montert i 2020 samt vanjetter totaloverhalet samtidig. Programvare for motorer og Kamewa vanjetter er oppdatert i September av Kamewa/ Rolls Royce Finnland. Det er også skiftet/oppgradert styringssystemer for Kamewa.
Båten har sist vært dokket i august 2022 og kontrollert og spylet under. Byttet zinkanoder og kontrollert bunn / overbord ventiler. Båten har stått lagret inne i ca. måneder det siste året. I forbindelse med Covid har det vært vanskelig å få servicefolk fra Finnland og har dratt ut i tid.
Begge diesel varmere har vært demontert og gjennomgått /reparert. Videre er det montert nye motor labber på begge motorer. Fartøyet er blitt påkostet 2,2 millioner under verksted oppholdet. I tillegg fikk forrige eier skiftet ny Long block på Volvo D9 SB motor ved overlevering og er gått ca. 500 timer. Denne kostnaden var på ca 400.000,-.

Generelt

Nye bilder og videoer vil bli lagt ut!

Dokumenter

3614-0.pdf  
3614-1.pdf  
3614-2.pdf  

Salgsinformasjon

Fartøyet selges på vegne av konkursbo i det stand det forefinnes (as is where is) uten noen form for reklamasjonsrett, garanti og angrefrist i henhold til MOA / Salgsform 87 fra Norsk Skipsmeglerforbund. Fartøyet ligger lagret på Nygårdsjøen (45 min fra Bodø) i Gildeskål kommune/ alternativt bringes til Bodø. Visning fortløpende etter nærmere avtale. Bud avslutting vil bli kunngjort etter hvert. Budgivere plikter selv å foreta en nøye undersøkelse av fartøyet og dets papirer og oppfordres til å ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet www.nis-nor.no hvis spørsmål om 12 pax forskriften. Fartøyet har vært slipsatt for ca. 1 måned tid siden hos Helgeland Båtservice AS og det har vært foretatt omfattende reparasjoner på fartøyet! All informasjon/opplysninger/spesifikasjoner om fartøyet fra selgers side betraktes/anses for å være som en veiledning, men garanteres ikke. Det er budgiveres ansvar å sjekke riktigheten av disse. Budgivere er oppfordret til å foreta en nøye undersøkelse av fartøyet før innlevering av bud. Fartøyet selges fri for heftelser. Når kjøpesum er kommet på konto vil skips skjøte bli utstedt fra selgers side. Kjøper er ansvarlig for innsending av erklæring om nasjonalitet og gebyrer til Skipsregisteret i Norge for registrering. Bud frist vil bli kunngjort etter hvert og budgivere må bekrefte finansiering ved avgivelse av bud. Selger forbeholder seg retten til å anta/forkaste innkomne bud. Alle budgivere er bundet av sine tilbud inntil avgjørelse om aksept er foretatt. Innkomne bud vil bli forelagt selger omgående. Merverdiavgift kommer i tillegg. Ny dokumentasjon fra verksted vil bli publisert! OBS. Det er mottatt 21.10.2022 bud på kroner 2.4 million på fartøyet!

Lokasjon
Kontakt Morten Larsos
+47 90186230
morten@auksjon.no