Informasjon

Main Engines GM 8V92
Bow/stern propellers a
Others a
Bunkers a
Electronically a

Teknisk

Fartøyet er tidligere gjennomgått (2021) av Hardanger Fartøyvernsenter i samarbeid med Riksantikvaren og det ble beregnet reparasjoner på mellom 8 - 10 millioner for å få fartøyet I stand. Dette uten at fartøyet ble slipsatt. Det er utarbeidet ny verdivurdering som viser at fartøyet er i betydelig mye verre tilstand og at reparasjoner vil beløpe seg til mellom 20 - 30 millioner. Store deler av bildekket er oppråtnet og hele overbygg må demonteres. Videre er tre hud over vannlinje råttent og må skiftes ut. Spanter er råtnet og innredning må demonteres for å avdekke omfanget. Se tidligere reparasjons overslag på dokument nr. 2! OBS! Nytt reparasjonsoverslag er under arbeid der prisoverslag er estimert mellom 20 og 30 millioner!

Fartøy er fredet, har vernestatus og er et kultur minne!

Generelt

Bilfergen M/F «Gamle Lofotferga» ble bygget i 1956 av Em. Moen & Sønns Båtbyggeri i Risør. Kontrahent var Lofoten Fergeselskap A/L som satte fergen i trafikk på strekningen Napp – Lilleeidet vest i Lofoten frem til 1974. Fergen gikk da under navnet «Lofotferje II». Trefergen hadde stor kapasitet og kunne ta 11 personbiler og 65 passasjerer. I 1977 ble fergen solgt og fikk navnet «Lofotpel», og ble benyttet til kaibygging og reparasjoner. I 1993 ble fergen igjen solgt og ble satt til turisttrafikk under navnet «Gamle Lofotferga». I dag drives fergen i chartertrafikk i Lofotens skjærgård med formål om bevaring gjennom bruk. M/F «Gamle Lofotferga» er den siste gjenværende trefergen i tilnærmet original stand i Nord-Norge. Fergen på 82 fot representerer en viktig del av kommunikasjonshistorien ikke bare i Lofoten, men i hele Norge. «Gamle Lofotferga» ble fredet av Riksantikvaren i 2010. Følgende periode legges til grunn for fredningsarbeidet: omkring byggeår (1960).
1956: Den 25 meter lange og 8 meter brede «Lofotferje II» leveres av E.Moen & Sønn som bygg nr 171. Da var den registrert for 100 passasjerer, 2 stk 5 tonns lastebiler, 1 buss og 4 personbiler.
1977: Ferga blir solgt til H.O.Larsen på Ballstad og får navnet «Lofotpel». Båten brukes som arbeidsbåt i forbindelse med kaibygging og reparasjoner.
1993: «Lofotpel» kjøpes av Randi og Per Lund (Kalle AS) i Kabelvåg. Ferga får etter noe restaurering,sertifikat for 85 passasjerer og fartsområde 3. «Gamle Lofotferga», som den nå heter, settes inn i charter for grupper i Lofoten.
1994: «Gamle Lofotferga» mottar pris som beste restaureringsobjekt under Kystens Landsstevne på Sommarøy.
2001: Nina og Johnny Storvik kjøper «Gamle Lofotferga» og viderefører driften som charterbåt i Lofoten.
2001: Riksantikvaren gir «Gamle Lofotferga» status som vernefartøy.
2003: Stiftelsen Norsk Kulturarv tildeler «Gamle Lofotferga» kvalitetsmerket Olavsrosa.
2004: Fartøyet får medlemskap i Norsk Forening for Fartøyvern.
2010: Gamle Lofotferga blir tildelt status som fredet kulturminne av Riksantikvar Jørn Holme, i Kabelvåg 8.november 2010.[1]

Dokumenter

3610-0.pdf  
3610-1.pdf  

Salgsinformasjon

Lokasjon
Kontakt Morten Larsos
+47 90186230
morten@auksjon.no