Informasjon

Main Engines Bergen Diesel / Normo LSMC 6 sylinder 780 Bhp 563 kw
Auxiliary engines 2 x Perkins 125,3 Bhp / 81,8 kw
Bunkers Bunkers: I bunntanker 26,0tonn Ferskvann: I bunntanker 22,6 tonn Smøroljesystem for hovedmotor består av følgende: Påhengt smøroljepumpe suger olje fra oljesump på motoren gjennom et filter, og trykker oljen inn på oljekjøler via en temperatur reguleringsventil. Det er også installert en overtrykksventil med retur til sump. Fra oljekjøler passerer oljen motorens oljefiltre og går inn på en fordelingsstokk til de forskjellige motor komponenter. Deler av oljestrømmen går også gjennom motorens påhengte sentrifugalfiltre og tilbake til sump. Systemet har også en primepumpe for å bygge opp trykk før start, denne pumpa fungerer også som en st-by pumpe. Motorens turbolader og regulator smøres av samme system. Hjelpemotorene har eget integrert smøresystem. Tankpeiling: Dobbel fjernpeiling av alle større tanker på Moland. Mindre tanker har manuell peiling. Tørrtanker har nivåalarmer.
Electronically Furuno GPS. JRC GPS-kompass, magnetkompass J.C Krohm & søn Type Nor T 17, 1.stk. Reservekompass: Bergen Nautikk. Robertson autopilot AP 9 MK II, Vindmåler Wicart pro plus kartsystem AIS, type Tron UAIS TR-2500 Instruksjonsbøker er plassert i bestikk. Radar 1 x Furuno 21 model FR-2115 1 x Display Unit RDP-124. 1 x Furuno 3 cm transmitter (8 fot) 1 x performance monitor PM-30 1 x Furuno marine FR – 701 1 x omformer type LU-1 1 x omformer Rectifer UNID Type: RV 3423. 1 x 3 cm. transmitter (4 fot) Kommunikasjonsutstyr. 1 stk. VHF type SAILOR 6222 VHF DSC. 1 stk. Reserve VHF. Sailor A 1 1 stk. Brovakt alarm ALPHA BNWAS ( ALPHA TRON ) 1 stk. PHONICO Operation Unit SPA 1501 1.stk. Inter M. PA 9312. Public Address Power Amplifier 2 stk. Jotron GMDSS VHF type SRH50. 1 stk. VHF AIR IC – A6E (Band Transceiver). 2 stk. Jotron TRON SART Radar transponder. For besetningen: 4 stk. UHF type MOTOROLA GP366R 1 stk. Tope Mobilink GMS 1 stk. bærbar telefon Siemens Gigaset C 200

Teknisk

UTSTYR FOR BESETNING OG PASSASJER

Det er 102 redningsvester for voksne og 13 barnevester, plassert i skap på bildekk ved evakueringsstasjoner. 4 redningsvester for mannskap er plassert på lugarer og i bestikk.
Redningsdrakter: 4 stk redningsdrakter er plassert i skap på brodekk.
MES
Fartøyet er utstyrt med 2 stk flåte 65 personer pr. flåte type RFD. FERRYMA.
Systemene er plassert på hver side midtskips på brodekk
Systemene utløses fra stasjonene, eller fra hydrostat som utløser på trykk.
I tillegg 1 stk 45 personer flåte type Viking på BB side brodekk.
Redningsbåt: Fartøyet er utstyrt med 1 stk redningsbåtbåt plassert på SB side på brodekk.
Båten settes ut iht. til manualen for vinsj/davit
Livbøyer:
Det er 2 stk livbøyer med lys og røyk. Plassering: Forkant brodekk.
Det er 2 stk livbøyer med line og lys. Plassering: Forkant brodekk
Det er 3 stk livbøyer med line. Plassering: Bildekk forut og bak
Brannslukking med håndapparater: 9 stk brannslukningsapparat pulver 12 kg.
plassert Rorhus, salong, gang mannskap, maskinrom
Følgende utstyr kan fjernstyres fra bro:
Brannpumpe.
Hydrauliske pumper for baugport, kjørelem, og ankervinsj.
Baugport kan betjenes fra bro
Nødstopp: Fra bro og lokalt på/ved enheten:
Maskinromsvifter,
hurtiglukkere, kjele. vifter innredning, brennoljepumper, separator,
Ventilasjon mannskapsinnredning også fra maskinrom. (tavle)
Kloakksystemet:
Kloakken går inn på en lagertank i maskinrom, det lenses over bord når
fartøyet er min 300 m fra land. Lensing dagbokføres.
Varmeanlegget: Sentralvarme Merke: pyro
Friskluftanlegg med varmeveksler
Gassmåler
Om bord finnes en gassmåler av type: GMI PS200 2-gas O2/LEL pumped.
Det er maskinsjef/maskinpasser om bord i hvert enkelt fartøy som er satt
opp til å bruke dette instrumentet.

Salgsinformasjon

Lokasjon
Kontakt Morten Larsos
+47 90186230
morten@auksjon.no