Informasjon

Main Engines Wichmann 5 AX 1250 bhk, 919 KW, 375 o/m Gear, forut, Wichmann Propeller Gear, akter, Wichmann Propeller, forut 3 blad, Wichmann Propeller, akterut 3 blad, Wichmann
Auxiliary engines 2 Stk Scania DS 9 1500 o/min Generatorer 2 x Siemens 180 KVA
Others Transitspeed; 12 kn Servicespeed i rute; 12 kn Brennoljeforbruk transitspeed 300 l/t Brennoljeforbruk servicespeed 250l/t Døgn i drift mellom hver bunkring ca 7 dager Brennoljeforbruk ved landligge(hjelpemotor) Ca 250 l/d
Bunkers Ferskvannstanker 34 m3 Brennoljekapasitet 25,62 m3 Brennoljetanker: 2 x 12,8 m3 Smøreoljekapasitet, HVM 500 l HVM Smøreoljekapasitet, HJM 20L kanner Ballasttanker, antall, størrelse 4 x tanker, C1 og C9 : 41,9 m3, C7 og C3: 37,5 m3
Electronically Radar No 1 3 cm: Furuno Radar No 2 10 cm:Furuno ECDIS Adveto EDCIS 4000 Gyro Compass Robertson RGC 50. Auto Pilot Robertson AP9 MK3. GPS Receiver SIMRAD GN 30. Power Supply til all GMDSS utstyr 24 V, med batteri Back-up Kommunikasjonsutstyr, GMDSS Radio Station License No. 43426 Class / Corr. Category Telenor Maritim Radio Automatic Identification System (AIS) SAAB Transmitter / Receiver, Main (VHF/ DSC) SAILOR 6222 VHF DSC Radio, VHF, GMDSS, Portable / Hand Held Radio, VHF, Portable 3 stk TRON VHF. Radio, UHF, Portable 5 stk Motorola GP340 Booster Unit for Portable Radio (UHF) Nødpeilesender (EPIRB) TRON 60 S GPS. AIS SART TRON SART 20

Teknisk

Lensevannsseparator Heli Sep – Mod 1,000
Lensevannstank: 7,8 m3
Oljesølutstyr: 1 stk stasjon på hoveddekk,BB
Styremaskin, akter: Frydenbø HS 60
Styremaskin, forut: Frydenbø HS 60
Kjølesystem, HJM: FW/SW
Starteluftkompressorer Sauer WP 22L –Ketting LT 75-30 KE
Flåtetype/kapasitet 2 x DSB LRV97 R, 150 pax,
Antall flåter 4 stk
Antall livvester 242 stk
Overlevelsesdrakter:8 x Mob-båt crew suits Arbeidsdrakter 8 x Regatta thermo
MOB-båt DSB 3,9 SR IRB Type 29
Motor MOB-båt Mercury 40 hk
MOB-båt-davit ACTA MOB L850.
Evakueringssystem, type, kapasitet, antall Brude Mes: kap 300 stk antall :2 stk
Antall Livvester Mannskap 8 stk Crew
Brannslukkesystem
Maskinrom: Halotron FS49C2: Ant. liter 67,5 l, 3 x tanker
Innredning, salong: Pulver, Skumm.
Bildekk Mobilt Skumanlegg
Brannpumpe: Mapex STP 425 50m3 t v 5 bar
Nødbrannpumpe / Ballast: Mapex SMP 103
Brannalarmanlegg Autronica

Salgsinformasjon

Lokasjon
Kontakt Morten Larsos
+47 90186230
morten@auksjon.no