Informasjon

Hovedmotor 2 x Cummins 1479 Kw with ZF gear
Prisforlangende On request
Annet Master D5 Chief: M4
Link til klasseselskap MS Alba 98 Pax. Catamaran with trading area 4 - 25 nautical miles from land

Salgsinformasjon

Lokasjon
Kontakt Morten Larsos
+47 90186230
morten@auksjon.no