Informasjon

Main Engines Hovedmaskin: 2 x stk Volvo Penta D12 D — B MH, på 405 kW som driver to stk MPT permanentmagnet generatorer på 370 kW, 400kVa, 690V Motor og generator er koblet sammen med en Twin Disk HPTO 244 clutch, og en svingingsdemper. I hver ende av ferga er det montert en Brunvoll Azimut Thruster. Dette er av typen: AU-RDT-1 500-380kW Propellen er 1500mm i diameter og har 7 propellblader som er fast.
Asking price Beste tilbud!
Auxiliary engines 2 x Volvo - Penta D5A TI UCM 274 Det er montert autostart og autostopp på begge hjelpemotorene, samt montert servomotor. Ved strøm brudd må alle vifter, hydrofor-pumpe, sentralkjel og brennoljeseparator startes på nytt. 2 stk. Hjelpemotorer. Type: Volvo Penta, D5A T/UCM 274 1 stk. Generatorer. (Ny2007) Type: Stamtord, 96 KVA 230 v- 50 Hz. 1 stk. Generatorer. (Ny2010) Type: Stamford, 96 KVA 230 v- 50 Hz Hovedtavle. Type: Elmarin NS . Tegn. nr. El! 98 - T 4 Strøm 157 A, Spenning 230V ,Frekvens 50 HZ De blir drevet av 2 stk VOLVO PENTA Volvo D5AT/UCM. Motorene er på 77 KW /103 HK og 1500 0/ min Generatorene kan ikke samkjøres. Inntak for kabel er plassert midt på dekk. Landkabel på 60 A er plassert midt på skipet på bildekk med 60 m kabel.
Bow/stern propellers Manøver systemet består av et pumpe aggregater av typen Brunvoll Hydraulic Unit (HPU) og de drives hver av 2 pumper med AC motorer pållkW hver. Hydraulikk aggregatene drives av skipets lys motorer og er koblet inn mot skipets tavle. Disse hydraulikk aggregatene driver to rotasjonsmotorer som står på svingkransen til Brunvoll thrusterene. På bro er det montert to hendler på hver pult. Disse er av typen “Brunvoll Control Panel” Disse hendlene har ikke syncronisering mellom bropultene og en må foreta en “opphenting” for å kunne overføre kontrollen mellom pultene. Med disse hendlene justerer en rotasjonen på thrusterene og omdreining på propell for å manøvrere fartøyet. Det er montert knappe styring på bro og maskin for å kunne manøvrere anlegget i nød modus.
Others Vakuumanlegg for toaletter av type Jets 30 MB Vakuum Unit. 2 stk Jets 15 MB vakuumaratorer. Rustfri oppsamlingstank på ca. 980 liter. Begge vakuumaratoer benyttes som vakuumpumper eller lensepumper. Hydraulikksystem: Det er plassert 1 stk. hydraulikkagregat i aktre styremaskinrom. Dette hydrauliske anlegget er for fallemmer i begge ender. Type aggregat: Cervi Elhyde. Hydraulikkaggregatet kan fjernstartes/stoppes fra bro og betjeningspanel i skap babord side begge ende Det er plassert to hydraulikkagregat , ett i aktre thrusterrom og ett i forre thrusterrom. Disse aggregatene er for å kjøre rotasjon på Brunvoll-thrusterene. Disse startes og stoppes automatisk fra bro når thrusteranlegget startes/stoppes. Det er to pumper på hvert aggregat, der den ene står i standby for den andre. Lensevanseparator: RWO type SKIT/S. 1.0 Se også instruksjonsbok fra STERLING RWO. som er i kontrollrom. Oljeholdig vann fra skutebunn separeres til en spilloljetank på ca. 400 liter. Smøroljesump fra HVM og lensevanstank kan tømmes via pumpen til dekk (fat/tankbil) All lensing av oljeholdigt vann blir ført inn i oljedagbok.
Bunkers Diesel: 30 m3 Ferskvann: 34 m3
Electronically Navigasjonssystemer: Radar: 2 x Furno type FR 1510 MK-lll Det er plassert et display ved hver manøverpult. Universal AIS: 2 x Furuno FA-100 Det er plassert en display over hver manøverpult. GPS Navigator Furuno GP 90 er plassert på pult forut. Standard kompass 2 stk. Type Neptun RK8 ? Kompassene er montert på styrehustak i begge ender, og utstyrt med reflektor til styre-posisjoner. Deviasjonstabeller er oppslått på broa. Lanterner. Tranberg A.S. Lanternesystemet er ut styrt med panel og kontrollamper for hver lanterne, det er ogsåalarm ved brudd på kretser. Tyfoner. Kockum TP. 75 kompressor horn 2 stk. med varmeelement. Furuno Satelittkompass RO 30. Det er plassert display ved begge manøverpulter. Simrad AP 50 selvstyrer er plassert ved begge bropulter. Kartmaskin Seiwa Explorer 3 er plassert ved forre manøverpult. Kommunikasjonssystemer: lnterkommandoanlegget Vingtor Marine VRC 1 0-M. Anlegget er opplagt for to-veis kommunikasjon mellom: bro - forut bro - akterut bro - maskinrom bro - lugargang bro - messe bro - billettkontor. Høgtaleranlegg Phontech SPA 1500, en-veis kommunikasjon til bildekk, båtdekk, salong, messe og sters. VHF Sailor RT 2048 Bærbare VHF 3 stk. Icom lC-M1 Euro V. Batteriene lades om natta. Besetningens bærbare VHF har ladestasjoner plassert i messe, maskin og styrehus. Bærbare UHF 3 stk Enthel HT 783 for internkommunikasjon. Ladere på bro, messe og maskin. Mobiltelefon type Nokla 32 TBX GSM. 4 internlinjer: maskinkontrollrom, messe ,skipskontor, kapteinlugar og bro. 4 stk Jupiter intern-telefon. 3 stk trådløs telefon: Type SIEMENS Gigaset A 200.
Electrical Fartøyet er utstyrt med 24-volts anlegg som strømkilde for nødlys, alarm- og overvåkningssentralen samt VHF og mobil telefoner Hovedtavla, type Elmarin NS, er plassert i akterkant maskinrom.

Teknisk

Ankervinsj Sadi3RF 681 1.(Merknad nr.031 269)
Anker - -Halis storless Patentanker 990 Kg
Ankerkjetting JIVVK2. 198 meter. 26 mm
Lett-båt kran - - Kopas A-1000Det er etter montert varmepumper på farøyet, se foto.
Varmeanlegg og ventilasjonssystem: Varmeanlegget består av en fyrkjele Type Pyro serie Ill og en kombinert varmluft/friskluftsvifte til salong akterkant. Oppvarmingen av salong skjer via radiatorer. Radiator er montert i styrehuset, billettkontor, alle klosetter, salong, styremaskinrommene foran og akter, dusj, vaskerom og alle lugarer. Det er montert 1 stk. maskinromsvifte innluft.
Avtrekk: Avtrekkvifte for salong er plassert på SB. side akter bildekk fjernstyring av viften fra gang mannskapsinredning.
Avtrekk fra bysse, messe og kiosk viften er plassert på SB. side forkant bildekk. Fjernstyres fra mannskapsgang. Systemet består av 2 stk. Sperre kompressorer . Kompressor 1 og 2" Kompressorene drives av elektriske motorer og leverer trykkluft via vann og olje utskiller til 2 stk. trykkluft-beholdere.
Fra trykkluftbeholderere går luften til start av 2 stk. hjelpemotorer. Via en samlestokk med reduksjonsventil går luften til 2 stk. tyfoner, peilesentral og arbeidsluft.

Generelt

Inergen anlegg
Overvåkningssentral - [Read Matre, E4-20-491 -
Paneler i messe,lugarer [Byckd QA Matte
Smøreoljefilterhus By-pass fifter med filterinnsats nr. LF-3654
Smøreoljefïlter LF 3675 Fleetguard
LuftfilterVP D12DMH LE 10725 Lekang filter
Racor deselfilter FS 20202
Dieselfilter FS 19896
Manøvreringssystemet/Stytesystemet TType
Manøverhendler Brunvoll Control panel uten syncronisering
mellom bropulter
Styremaskiner Brunvoll Hydraulic Unit (HPU)
Drives av 2 pumper med AC motorer på 11kW
Hydraulikkfilter 3834-G25
Pumpeagregat Brunvoll HPU med 2 pumper drevet av AC
motorer på 11kW
Hjelpemotor elelekrisk anlegg - Type _____ 2 stk. Hjelpemotorer Volvo Penta, D5A TIUCM 274
1 stk. Generatorer (Ny 2007) Stamford, 96 KVA 230 v- 50 Hz
i stk. Generatorer (Ny 2010) Stamford, 96 KVA 230 v- 50 Hz
Hovedtavle Elmarin NS . Tegn. nr. El/ 98 -T 4
Likeretter Radiobatteri Victron energy 24V-i 6A
Likeretter nødbatteri Victron energy 24V-30A1 stk Separator Alfa Laval, MAB 1033-24
1 stk. Transferpumpe. Kracht, MVR 3/40.
1 stk. Handpumpe. Allwiler, 1”
1 stk. Dagtankpumpe PG- transferpumpe KFNUR 10
i stk. Diesel finfilter påhengt hver HVM. FS 19896
2 stk. Twin filter pr motor Racor FS 20202
1 stk Bypass filter pr motor LF 3654
1 stk Flowmeter: Flowpet-EG
Smøreoljekjøler HVMVP-D12 Volvo Penta
2 stk Smøreoljefilter pr motor LF 3675
Smøreoljekjøler Hjelpemotorer Volvo Penta —
2 stk Smøreoljefilter pr motor LF 3593
Sjøkjølevannspumpe HVM Påmontert Volvo Penta D-12
Ferskvannskjepumpe HVM Påmontert Volvo Penta D-12
Ferskvannskjøler Påmontert Volvo Penta
Varmeveksler Hjelpemotorer Påhengt Volvo Penta
Oijekjølerchfutch
1 stk.Kompressorer Sperre HL 2/77
1 stk.Kompressorer (Hovedkompressor) Sperre HL 2/77
2 stk Trykkluftflasker Wichmann 200 liter
1 stk Lufttørker Walker
2 stk. Hydrofrpumpe Bryne, BM 2745. (montert 5/99)
Hydrofortank Bjønnestikka a.s, Arb.trykk. 6 bar, Prøve trykk 7,8 bar.
Volum 200 liter
SentraI varmekjele, Sirkuiasjonspumpe radiatorer
Ekspansjonstanker 1 stk.trinnløs maskinromsvifte
1 stk. Trykkvifte for salong og lugarer
1 stk. Avtrekk vifte for salong
Kloakksystemet: 1 stk. septiktank for gråvann på ca 8m3
2 stk 4” stormklaffventiler som er stengbar fra gang. Ventilene er bare benyttet til gråvann.
Type Pyro, 3Art.Nr.1114. Fabr.nr. 3220.50000 kcal/h
Grundfoss, UP 36-50 F
Grunnfoss, UP 36-50 F 3x220V 1207.E50110
Norsk viftefabrikk, PMSA-71. 9000 m3/h
Norsk viftefabkK LHB-45-3. 4000 m/h
Norsk viftefabrikk, PMSA 31- 100m3Brannpumpe: Framo,B1238rn
Brann og lensepumpe: DELTA 3” B-TE No 103036.
Lense og Balastpumpe: MapexSMP 101 u28m3
Lensevann Separator: RWO SKIT/S
Peilesentral Peilo-Soundfart a.s, BA 1-1025. Anlegg nr.391

Video

Video nr: 1  
Video nr: 2  

Salgsinformasjon

Det foretas fortløpende forhandlinger og selger tar forbehold om å benytte retten til å akseptere eller forkaste tilbud uten noen form for begrunnelse. Det vil si at fartøyet kan selges omgående hvis akseptabelt tilbud mottas. Fartøyet selges i det stand det er "AS IS WHERE IS" uten noen form for reklamasjonsrett eller angrefrist ved kai ved Bjørn, Dønna. Skipets fartssertifikat skulle / utløper i oktober 2022. Det tas forbehold om feil og mangler i dette prospekt. Vennligst ta kontakt med Morten Larsos på mobil 901 862320 eller pr. email: morten@auksjon.no

Lokasjon
Kontakt Morten Larsos
+47 90186230
morten@auksjon.no